Dyrekcja / Kadra

 1. mgr Elżbieta Korczewska – dyrektor szkoły
 2. mgr Magdalenia Lis – wychowanie przedszkolne, język angielski
 3. mgr Kamila Pietruszyńska – wychowanie przedszkolne, bibliotekarz, rytmika
 4. mgr Agata Kubok- Kłos – wychowanie przedszkolne, świetlica, gimnastyka korekcyjna
 5. mgr Krystyna Pokrywczyńska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 6. mgr Honorata Kwapisiewicz- edukacja wczesnoszkolna, muzyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 7. mgr Andrzelika Stefaniak – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, świetlica
 8. mgr Mirella Iwanicka- przyroda, biologia, geografia, plastyka, wdż
 9. mgr Agnieszka Ziernik- religia, świetlica
 10. mgr Paweł Lewandowski- wychowanie fizyczne, świetlica
 11. mgr Anna Ląkocy- Leśniak – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 12. mgr Zuzanna Rysz- matematyka, chemia
 13. mgr Agnieszka Głąbik – język polski, nauczyciel wspomagający
 14. mgr Emilia Konopska – fizyka, matematyka
 15. mgr Magdalena Przytocka – historia
 16. mgr Agnieszka Brzozowicz- język angielski
 17. mgr Małgorzata Korda- język niemiecki
 18. mgr Beata Gajo – język niemiecki
 19. mgr Robert Maciejewski – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
 20. mgr Wioletta Kowalska- pedagog
 21. mgr Anna Zajler- psycholog
 22. mgr Beata Fuchs- doradztwo zawodowe
Skip to content