Dyrekcja / Kadra

 

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. mgr Elżbieta Korczewska – dyrektor szkoły, edukacja plastyczna, wychowanie fizyczne,
 2. mgr Magdalenia Lis – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego, język angielski, świetlica
 3. mgr Adriana Bieńkowska – wychowanie przedszkolne, świetlica
 4. mgr Kamila Pietruszyńska – wychowanie przedszkolne, bibliotekarz
 5. mgr Agata Kubok- Kłos – wychowanie przedszkolne, świetlica, gimnastyka korekcyjna,
 6. licencjat – Sylwia Wojciechowska- wychowanie przedszkolne,
 7. mgr Agnieszka Ziernik – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające,
 8. mgr Paweł Myszyński – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego, świetlica, zajęcia rozwijające,
 9. mgr Honorata Hnitecka- edukacja wczesnoszkolna, muzyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 10. mgr Andrzelika Stefaniak – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające
 11. mgr Agnieszka Głąbik- język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego,
 12. mgr Mirella Iwanicka- przyroda, biologia, plastyka, wdż, geografia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, koło zainteresowań,
 13. mgr Paweł Lewandowski- wychowanie fizyczne,
 14. mgr Katarzyna Jurek – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, świetlica
 15. mgr inż. Zuzanna Rysz- matematyka, chemia, zajęcia rozwijające
 16. mgr Emilia Konopska – fizyka, matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 17. mgr Barbara Wojciechowska – religia, świetlica,
 18. mgr Magdalena Przytocka – historia, wos,
 19. mgr Agnieszka Brzozowicz- język angielski, zajęcia rozwijające,
 20. mgr Małgorzata Korda- język niemiecki,
 21. mgr Beata Gajo – język niemiecki, chemia
 22. mgr Robert Maciejewski – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
 23. mgr Wioletta Kowalska- pedagog
 24. mgr Bożena Rapacz- Kasprzak – pedagog specjalny,
 25. mgr Anna Zajler- psycholog
 26. mgr Beata Fuchs- doradztwo zawodowe,
 27. mgr Justyna Szmigiel – logopedia.

 

TERMINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI (DOKUMENT PDF)

 

Skip to content