Dyrekcja / Kadra

 

 1. mgr Elżbieta Korczewska – dyrektor szkoły
 2. mgr Magdalenia Lis – nauczyciel wspomagający, język angielski
 3. mgr Adriana Bieńkowska – wychowanie przedszkolne
 4. mgr Kamila Pietruszyńska – wychowanie przedszkolne, bibliotekarz, rytmika
 5. mgr Agata Kubok- Kłos – wychowanie przedszkolne, świetlica, gimnastyka korekcyjna
 6. mgr Krystyna Pokrywczyńska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 7. mgr Honorata Hnitecka- edukacja wczesnoszkolna, muzyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 8. mgr Andrzelika Stefaniak – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, świetlica
 9. mgr Agnieszka Głąbik- język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 10. mgr Mirella Iwanicka- przyroda, biologia, plastyka, wdż, geografia, świetlica
 11. mgr Agnieszka Ziernik- religia, świetlica
 12. mgr Paweł Lewandowski- wychowanie fizyczne, świetlica
 13. mgr Katarzyna Jurek – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 14. mgr Zuzanna Rysz- matematyka, chemia
 15. mgr Emilia Konopska – fizyka, matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 16. mgr Magdalena Przytocka – historia, wos
 17. mgr Agnieszka Brzozowicz- język angielski
 18. mgr Małgorzata Korda- język niemiecki
 19. mgr Beata Gajo – język niemiecki
 20. mgr Robert Maciejewski – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
 21. mgr Wioletta Kowalska- pedagog
 22. mgr Anna Zajler- psycholog
 23. mgr Beata Fuchs- doradztwo zawodowe
Skip to content