Dyrekcja / Kadra

 

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

w Charzynie w roku szkolnym 2022/2023

  1. mgr Elżbieta Korczewska – dyrektor szkoły
  2. mgr Magdalenia Lis – język angielski, nauczyciel wspomagający
  3. mgr Kamila Pietruszyńska – wychowanie przedszkolne, bibliotekarz, rytmika
  4. mgr Adriana Bieńkowska – wychowanie przedszkolne
  5. Sylwia Wojciechowska – wychowanie przedszkolne
  6. mgr Agnieszka Ziernik – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, technika, informatyka, świetlica
  7. mgr Honorata Hnitecka- edukacja wczesnoszkolna, muzyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  8. mgr Andrzelika Stefaniak – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
  9. mgr Mirella Iwanicka- przyroda, biologia, plastyka, wdż, geografia
  10. mgr Barbara Wojciechowska- religia, świetlica
  11. mgr Paweł Lewandowski- wychowanie fizyczne
  12. mgr Agnieszka Głąbik – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  13. mgr inż. Zuzanna Rysz-  chemia
  14. mgr Katarzyna Jurek – język polski, świetlica
  15. mgr Agnieszka Brończyk – matematyka, świetlica
  16. mgr Magdalena Przytocka – historia
  17. mgr Agnieszka Brzozowicz- język angielski
  18. mgr Małgorzata Korda- język niemiecki
  19. mgr Beata Gajo – język niemiecki
  20. mgr Robert Maciejewski – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
  21. mgr Wioletta Kowalska- pedagog
  22. mgr Anna Zajler- psycholog
  23. mgr Beata Fuchs- doradztwo zawodowe
  24. mgr Maria Sidorkiewicz – fizyka
  25. mgr Bożena Rapacz – Kasprzak – pedagog specjalny
  26. mgr Paweł Myszyński – świetlica
Skip to content