Dyrekcja / Kadra

 

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

w Charzynie w roku szkolnym 2022/2023

  1. mgr Elżbieta Korczewska – dyrektor szkoły
  2. mgr Magdalenia Lis – język angielski, nauczyciel wspomagający
  3. mgr Kamila Pietruszyńska – wychowanie przedszkolne, bibliotekarz, rytmika
  4. mgr Adriana Bieńkowska – wychowanie przedszkolne
  5. Sylwia Wojciechowska – wychowanie przedszkolne
  6. mgr Agnieszka Ziernik – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, technika, informatyka, świetlica
  7. mgr Honorata Hnitecka- edukacja wczesnoszkolna, muzyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  8. mgr Andrzelika Stefaniak – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
  9. mgr Mirella Iwanicka- przyroda, biologia, plastyka, wdż, geografia
  10. mgr Barbara Wojciechowska- religia, świetlica
  11. mgr Paweł Lewandowski- wychowanie fizyczne
  12. mgr Agnieszka Głąbik – język polski, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  13. mgr inż. Zuzanna Rysz-  chemia
  14. mgr Katarzyna Jurek – język polski, świetlica
  15. mgr Agnieszka Brończyk – matematyka, świetlica
  16. mgr Magdalena Przytocka – historia
  17. mgr Agnieszka Brzozowicz- język angielski
  18. mgr Małgorzata Korda- język niemiecki
  19. mgr Beata Gajo – język niemiecki
  20. mgr Robert Maciejewski – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
  21. mgr Wioletta Kowalska- pedagog
  22. mgr Anna Zajler- psycholog
  23. mgr Beata Fuchs- doradztwo zawodowe
  24. mgr Maria Sidorkiewicz – fizyka
  25. mgr Bożena Rapacz – Kasprzak – pedagog specjalny
  26. mgr Paweł Myszyński – świetlica

 

 

Terminy dostępności nauczycieli Szkoły Podstawowej w Charzynie ( konsultacje dla uczniów i rodziców) w sem. II roku szkolnego 2022/2023

– w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, przeznaczonych na konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców ( podstawa art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela).

 

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Termin dostępności 1x w tygodniu Termin dostępności 1x na 2 tygodnie
1. Elżbieta Korczewska czwartek 14.30 -15.30
2. Adriana Bieńkowska czwartek 14.30 -15.30
3. Kamila Pietruszyńska poniedziałek 14.30 -15.30
4. Agnieszka Ziernik poniedziałek 13.50 -14.50
5. Honorata Hnitecka środa 7.15 – 7.45

czwartek 7.15 – 7.45

6. Magdalena Lis środa 12.35 – 13.35
7. Andrzelika Stefaniak środa 11.50 – 12.50
8. Katarzyna Jurek piątek 14.35 – 15.35
9. Agnieszka Głąbik czwartek 13.40 – 14.10

15.10 – 15.40

10. Barbara Wojciechowska piątek 14.30 – 15.30
11. Mirella Iwanicka środa 11.30 – 12.30
12. Agnieszka Brończyk wtorek 11.45 – 12.45
13. Beata Gajo wtorek 14.20 – 14.50
14. Małgorzata Korda poniedziałek 7.30 – 8.00
15. Agnieszka Brzozowicz poniedziałek 15.25 -16.25
16. Magdalena Przytocka czwartek 14.45 – 15.45
17. Robert Maciejewski środa 14.20 – 15.20
18. Maria Sidorkiewicz środa 14.20 – 14.50
19. Paweł Lewandowski czwartek 11.45 – 12.45
20. Paweł Myszyński środa 16.00 – 17.00
21. Anna Zajler środa 15.00 – 16.00
22. Wioletta Kowalska wtorek 15.30 – 16.30
23. Bożena Rapacz- Kasprzak poniedziałek 15.30 -16.00

środa 16.00 – 16.30

 

Skip to content