Ogłoszenia Dyrektora Szkoły

1. Wytyczne dla przedszkoli https://www.gov.pl/attachment/21e70e11-cdb9-4248-b574-ce47e580f495 2. Wytyczne MEiN , MZ GiS dla klas  I- III szkół podstawowych https://www.gov.pl/photo/format/55ac849c-4d42-4c02-b14b-2f0dc0ab6b2b/resolution/1460x616

Czytaj więcej
Skip to content