Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym, prowadzone są zajęcia dodatkowe kierowane zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniów klas I – VIII. Stanowią one ofertę realizowaną po zajęciach z podstawy programowej. Związane są z rozwijaniem zainteresowań dzieci oraz podstawowej aktywności, jaką jest aktywność ruchowa.

Co tydzień dzieci z oddziałów przedszkolnych spotykają się na zajęciach Przedszkoliady, organizowanych przez Centrum Sportu „ Dino” w Szczecinie.

Natomiast chętni uczniowie klas I – VIII mają możliwość rozwijania swojej aktywności na zajęciach zapaśniczych. Do 30 listopada odbywają się one w ramach umowy partnerskiej pomiędzy szkołą, a Polskim Związkiem Zapaśniczym wg programu „Zapasy sportem wszystkich dzieci w środowisku wiejskim”.

 

 

Skip to content