Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym, prowadzone są zajęcia dodatkowe kierowane zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniów klas I – VIII. Stanowią one ofertę realizowaną po zajęciach z podstawy programowej. Związane są z rozwijaniem zainteresowań dzieci oraz podstawowej aktywności, jaką jest aktywność ruchowa.

Wszystkie starsze przedszkolaki realizują program „Dwujęzyczne dzieci”. Chętne przedszkolaki spotykają się w każdy wtorek na zajęciach szachowych, prowadzonych przez instruktora.

Natomiast chętni uczniowie klas I – VIII mają możliwość rozwijania swojej aktywności na zajęciach zapaśniczych. Odbywają się one w ramach umowy partnerskiej pomiędzy szkołą, a Polskim Związkiem Zapaśniczym wg programu „Zapasy sportem wszystkich dzieci w środowisku wiejskim”.

Uczniowie klas I – VIII uczestniczą w zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania tj. : zajęcia sportowe, biologiczne, koło wokalne, czytelnicze, plastyczne, „ kodowanie na dywanie”, języka polskiego, kreatywność w działaniu.

Uczniowie klas starszych do ferii świątecznych realizują dodatkowe zajęcia wyrównawcze   z matematyki, geografii, języka niemieckiego, których celem jest wyrównanie braków spowodowanych koniecznością  pobierania nauki w formie zdalnej w ubiegłym roku szkolnym.

 

 

 

Skip to content