Inspektor ochrony danych

Funkcję inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie pełni pani Patrycja Gaj.

Kontakt z IOD jest możliwy pod  nr. tel. 943588025

Skip to content